V‑profil igno­re­rer til­ta­le for doku­ment­falsk mod ansat

En ansat i Ven­stre er til­talt for doku­ment­falsk, men har siden 2019 arbej­det som assi­stent for Ven­stre-pro­fi­len Søren Gade i Europa-Parlamentet … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.