V‑profil om læka­ge­sag: “Jeg kan ikke se andet for­mål, poli­ti­et kun­ne have, end at afslø­re en kilde”

Jan E J¯rgensen, ny kulturordf¯rer for Venstre.

Nu bry­der Ven­stres medi­e­ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen tavs­he­den efter, at en stri­be af jour­na­li­ster i den­ne uge er ble­vet ind­kaldt til vid­ne­af­hø­ring i sagen om den muli­ge læka­ge af for­tro­li­ge oplys­nin­ger fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE) og PET. “Jeg kan ikke se andet for­mål, poli­ti­et kun­ne have, end at afslø­re en kil­de”, siger han til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her