V‑profil om læka­ge­sag: “Jeg kan ikke se andet for­mål, poli­ti­et kun­ne have, end at afslø­re en kilde”

Jan E J¯rgensen, ny kulturordf¯rer for Venstre.

Nu bry­der Ven­stres medi­e­ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen tavs­he­den efter, at en stri­be af jour­na­li­ster i den­ne uge er ble­vet ind­kaldt til vid­ne­af­hø­ring i sagen om den muli­ge læka­ge af for­tro­li­ge oplys­nin­ger fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE) og PET. “Jeg kan ikke se andet for­mål, poli­ti­et kun­ne have, end at afslø­re en kil­de”, siger han til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.