Våbensælgers dagbøger: Mærsk-våbenfabrik spiste, drak og festede med Nazi-Tyskland under besættelsen

Fri­heds­brevet kan nu afs­løre nye detal­jer i his­to­rien om den Mærsk-ejede våben­fab­rik Rif­fel­syn­dikatets ageren under Anden Ver­den­skrig på bag­grund af dag­bogsno­tater fra en af fab­rikkens højt­stående sal­gsagen­ter, som Fri­heds­brevet har fået adgang til. Den offentlige fortælling har i mange år været, at fab­rikken – som fik en af de største bøder i Dan­mark for værnemageri efter kri­gen – var nød­saget til at sælge våben til tyskerne under kri­gen, og at de gjorde det modvil­ligt. Våben­sæl­gerens dag­bøger føjer nye nuancer til den fortælling. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.