Våben­sæl­gers dag­bø­ger: Mær­sk-våben­fa­brik spi­ste, drak og feste­de med Nazi-Tys­kland under besættelsen

Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re nye detal­jer i histo­ri­en om den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Rif­fel­syn­di­ka­tets age­ren under Anden Ver­denskrig på bag­grund af dag­bogs­no­ta­ter fra en af fabrik­kens højt­stå­en­de salgs­a­gen­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået adgang til. Den offent­li­ge for­tæl­ling har i man­ge år været, at fabrik­ken – som fik en af de stør­ste bøder i Dan­mark for vær­ne­ma­ge­ri efter kri­gen – var nødsa­get til at sæl­ge våben til tysker­ne under kri­gen, og at de gjor­de det mod­vil­ligt. Våben­sæl­ge­rens dag­bø­ger føjer nye nuan­cer til den fortælling. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her