Vanop­slagh lov­pri­ste fløj­par­ti­er­ne i dansk poli­tik – nu er rosen fjer­net fra LA’s hjemmeside

En kro­nik, skre­vet af Alex Vanop­slagh, der lov­pri­ser par­ti­er, som “ikke er ban­ge for at øde­læg­ge den gode stem­ning i mag­tens indre” er plud­se­lig fjer­net fra Libe­ral Alli­an­ces hjem­mesi­de. Det er sket, alt imens for­man­den har tur­ne­ret medi­eland­ska­bet tyndt med par­tiets nye ambi­tio­ner om selv at bevæ­ge sig mod mag­tens indre og bli­ve et rege­rings­bæ­ren­de par­ti efter næste valg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her