Ven­stre-pro­fil afslø­ret i at bru­ge skyg­ge­kan­di­dat – nu skal han stå sko­le­ret for partitoppen

Jan E. Jørgensen (V), da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er kaldt i samråd om regeringens holdning til at sende politiske repræsentanter til VM i Qatar, på Christiansborg i København torsdag den 29. september 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Iføl­ge Ven­stres vedtæg­ter må kan­di­da­ter kun have én valg­kreds, men Jan E. Jør­gen­sen, der er opstil­let i Slotskred­sen, har omgå­et det­te ved at have Søren Søren­sen som skyg­ge­kan­di­dat i nabokred­sen. På den måde har Jan E. Jør­gen­sen en klar for­del i for­hold til andre Ven­stre-kan­di­da­ter, efter­som han har to kred­se, der bru­ger mid­ler og res­sour­cer på at føre valg­kamp på veg­ne af ham. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.