Vil Macron have EU til at løse sine øko­no­mi­ske problemer?

Frank­rigs præ­si­dent, Emma­nu­el Macron, holdt i slut­nin­gen af april på Sor­bon­ne Uni­ver­si­tet i Paris en tale, der kan bli­ve ret­nings­sæt­ten­de for EU. Til­hæn­ge­re kal­der den visio­nær. Mod­stan­de­re siger, at talen er en til­ba­ge­ven­den til for­ti­dens uhen­sigts­mæs­si­ge poli­tik. Kyni­ke­re anfø­rer, at Frank­rig har nog­le fun­da­men­tale øko­no­mi­ske pro­ble­mer, som de ger­ne vil have andre til at hjæl­pe sig med at løse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her