Vivi­an blev sig­tet for at dele foto af bræn­den­de Met­te Fre­de­rik­sen-duk­ke, men det er ikke hem­me­ligt, hvem der anmeld­te hende

(ARKIV) En dukke forestillende Mette Frederiksen (S) hænger med et skilt om halsen med teksten: "Hun må og skal aflives" i forbindelse med a gruppen Men in Black afholder demonstration i København, lørdag den 23. januar 2021. I sagen om afbrændingen af en dukke med et foto af Mette Frederiksen (S) har anklagemyndigheden opgivet at bruge det helt tunge juridiske skyts. Det skriver Ritzau, torsdag den 26. august 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Mens det fort­sat bli­ver holdt hem­me­ligt – og er gen­stand for mas­siv spe­ku­la­tion – hvem der stod bag poli­ti­an­mel­del­sen af de tre per­so­ner, der er til­talt i sagen om den bræn­den­de Met­te Fre­de­rik­sen-duk­ke, for­hol­der det sig lige mod­sat i en anden sag, som også har den bræn­den­de duk­ke som omdrej­nings­punkt. Vivi­an Ale­xan­d­ru blev anholdt den 14. marts 2021 og sig­tet for at have opret­tet Face­book-grup­pen “STOP para­graf 113” med refe­ren­ce til den para­graf om høj­for­ræ­de­ri i straf­fe­loven, som de tre unge mænd i “duk­kesa­gen” blev sig­tet efter. Som illu­stra­tion til grup­pen valg­te hun et bil­le­de af den bræn­den­de duk­ke. 30-åri­ge Vivi­an Ale­xan­d­ru, der er enlig mor til to børn, har givet Fri­heds­bre­vet adgang til doku­men­ter­ne i sin sag. Af dem frem­går det, at hun – mod­sat de tre mænd i “duk­kesa­gen” – kan læse sort på hvidt, hvem der meld­te hen­de til politiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her