Wam­mens kri­se­fond luk­ker og slukker

I begyn­del­sen af næste år er det pla­nen, at Dan­marks Genop­ret­nings­fond, der skul­le red­de nød­li­den­de, sam­funds­bæ­ren­de virk­som­he­der under cor­ona­kri­sen, skal luk­ke og sluk­ke efter et år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.