Way­ne Roo­ney og Jamie Var­dys fru­er slås vide­re i teatret

Ugens Fri Spark sam­ler op på den snart for­gang­ne uge i inter­na­tio­nal fod­bold: Vi ram­mer et røren­de gene­ra­tions­skif­te i La Liga, hil­ser på engelsk fod­bolds Mr. Fix It og slut­ter af med nyklas­si­ke­ren Wagatha Chri­stie i teatret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her