17 ud af 22 che­fer for­lod skan­da­le­borg­me­ster: “Et ekstremt højt tal” siger ekspert

Beskæftigelses- og Intergrationsborgmester i København Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard. Interview om jobcentre.

Da Ceci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard (V) tid­li­ge­re på for­å­ret trak sig som beskæf­ti­gel­ses- og inte­gra­tions­borg­me­ster i Køben­havns Kom­mu­ne, hav­de stør­ste­delen i de øver­ste che­flag under hen­de alle­re­de for­ladt sku­den. Det viser en aktind­sigt hos kom­mu­nen. I alt er 17 ud af 22 cen­ter- og kon­tor­che­fer og direk­tø­rer stop­pet i Beskæf­ti­gel­ses- og Inte­gra­tions­for­valt­nin­gen i peri­o­den under Ceci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard, der til­t­rå­d­te som borg­me­ster den 1. janu­ar 2018 og gik af den 15. marts 2022. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.