17 ud af 22 chefer forlod skandaleborgmester: “Et ekstremt højt tal” siger ekspert

Beskæftigelses- og Intergrationsborgmester i København Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard. Interview om jobcentre.

Da Cecil­ia Lon­ning-Skov­gaard (V) tidligere på foråret trak sig som beskæftigelses- og inte­gra­tions­borgmester i Køben­havns Kom­mune, havde størst­ede­len i de øver­ste cheflag under hende allerede for­ladt sku­den. Det vis­er en aktind­sigt hos kom­munen. I alt er 17 ud af 22 cen­ter- og kon­torchefer og direk­tør­er stop­pet i Beskæftigelses- og Inte­gra­tions­for­valt­nin­gen i peri­o­den under Cecil­ia Lon­ning-Skov­gaard, der tiltrådte som borgmester den 1. jan­u­ar 2018 og gik af den 15. marts 2022. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.