Aalborg-borgmester alvorligt stækket af egne partifæller: ”Man stoler ikke på, at han har ordentligt styr på sagerne”

Den sygemeldte Aal­borg-borgmester, Thomas Kas­trup-Larsen, er blevet bun­det på hæn­der og fød­der. Det sker efter Fri­heds­brevets afs­løringer om selvsamme borgmester og de mys­tiske 100.000 skat­tekro­ner, som ingen ved, hvad er blevet brugt til. Afs­lørin­gen har nu udmøn­tet sig i et møde i økonomi­ud­val­get i Aal­borg Kom­mune, som fandt sted mandag den 7. feb­ru­ar. Her blev samtlige delt­agere enige om – også Thomas Kas­trup-Larsens egne par­tifæller fra Socialdemokrati­et – at borgmesteren nu skal have ind­skræn­ket sine økonomiske mulighed­er på to cen­trale områder, og at økonomi­ud­val­get vil lave en fælles, offentlig kri­tik af den måde, borgmesteren og hans for­valt­ning har håndteret sagen på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.