Bag kulis­ser­ne: Sop­hie Løh­des spin­dok­tor var invol­ve­ret i pr-kampag­ne for udskældt Novo-forskning

Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­des spin­dok­tor stod, mens han var ansat som lob­byist i Novo Nor­disk, for pr-ind­sats for at frem­me udskæld­te stu­di­er, viser en intern mail. For­bin­del­ser­ne er bekym­ren­de for til­li­den til top­po­li­ti­ke­re, mener Enhedslisten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her