Borg­me­ster køb­te spinkampag­ne i oligark-sag: Nu kom­mer vagt­hund på banen

Halsnæs Kom­mu­ne skal nu for­kla­re den kom­mu­na­le vagt­hund, Anke­sty­rel­sen, hvad der er op og ned i oligark-sagen om kom­mu­nens brug af lob­byi­sten Jens Wor­ning Søren­sen. Det sker, efter at Fri­heds­bre­vet har afslø­ret, hvor­dan kom­mu­nen betal­te lob­byi­sten for at lave et spin­for­svar for, at kom­mu­nens stør­ste arbejds­plads var ejet af Vla­di­mir Lisin, en af Ruslands rige­ste mænd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her