Byg­ge­ma­ta­dor smi­der bom­be under Mar­tin Ros­sen-sel­skab: Sort­lis­te­de rus­se­re skal have millioner

Der er dår­ligt nyt til aktio­næ­rer­ne i Phar­ma Equi­ty Group, der i tors­dags udpe­ge­de Met­te Fre­de­rik­sens tid­li­ge­re top­rå­d­gi­ver Mar­tin Ros­sen som næst­for­mand. For sel­ska­bet har lovet, at der var godt 72 mil­li­o­ner kro­ner på vej, som stam­mer fra et til­go­de­ha­ven­de fra salg af en byg­ge­grund på den portu­gi­si­ske feri­eø Madeira. Men nu udta­ler mede­je­ren af byg­ge­grun­den sig for før­ste gang nogen­sin­de til Fri­heds­bre­vet, hvor han klok­ke­klart afvi­ser at beta­le noget som helst til sel­ska­bet med Mar­tin Ros­sen på næstformandsposten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her