Carls­berg sponso­re­re­de jule­froko­ster for jour­na­li­ster: “Det er et vildt eksem­pel på noget, vi skal hol­de os meget langt fra”

Gen­nem en årræk­ke har bryg­ge­ri­gi­gan­ten Carls­berg afholdt gra­tis jule­froko­ster og påske­froko­ster for en ræk­ke jour­na­li­ster ved erhvervs­me­di­er som eksem­pel­vis Bør­sen, hvor del­ta­ger­ne fik en eks­klu­siv øls­mag­ning. En che­fre­dak­tør på et kon­kur­re­ren­de medie tager kraf­tigt afstand fra arran­ge­men­ter­ne, som han mener, at uaf­hæn­gi­ge jour­na­li­ster bør hol­de sig langt fra. Carls­berg har nu taget et opgør med den slags events, lyder det fra bryggeriet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her