CBS-bestyrelse dropper erstatningskrav mod Karsten Dybvad

Copen­hagen Busi­ness School (CBS) kom­mer ikke til at rejse et erstat­ningskrav mod uni­ver­sitetets tidligere for­mand Karsten Dyb­vad, der god­k­endte et engangsved­er­lag på 692.000 kro­ner til den afgående rek­tor Per Holten Ander­sen i 2019. Det opl­yser uni­ver­sitetet i en pressemed­delelse, som har haft Kam­mer­ad­vokat­en til at granske sagen, efter Rigsre­vi­sio­nen tidligere på året ret­tede kri­tik af eks-for­man­den for at have tilladt uret­mæs­sigt ved­er­lag til rektoren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.