CBS-besty­rel­se drop­per erstat­nings­krav mod Kar­sten Dybvad

Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS) kom­mer ikke til at rej­se et erstat­nings­krav mod uni­ver­si­te­tets tid­li­ge­re for­mand Kar­sten Dybvad, der god­kend­te et engangs­ve­der­lag på 692.000 kro­ner til den afgå­en­de rek­tor Per Hol­ten Ander­sen i 2019. Det oply­ser uni­ver­si­te­tet i en pres­se­med­del­el­se, som har haft Kam­me­rad­vo­ka­ten til at gran­ske sagen, efter Rigs­re­vi­sio­nen tid­li­ge­re på året ret­te­de kri­tik af eks-for­man­den for at have til­ladt uret­mæs­sigt veder­lag til rektoren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.