Cor­ona­kri­sens køb­mand ankla­ges for soci­al dum­ping: Er du syg, får du ingen løn 

Du får ingen løn under syg­dom, du kan opsi­ges med én dags var­sel, og du er ikke sik­ret et mini­mum antal arbejds­ti­mer. Sådan lyder blot nog­le af vil­kå­re­ne for tusind­vis af pode­re fra Copen­ha­gen Medi­cal, når de hver dag står i front­linj­en og kvik­te­ster dan­sker­ne for cor­o­navirus. Og det er dag­le­jer­vil­kår og soci­al dum­ping, lyder kri­tik­ken fra fag­for­e­nin­gen HK og eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her