Cor­ona­kri­sens køb­mand ankla­ges for soci­al dum­ping: Er du syg, får du ingen løn 

Du får ingen løn under syg­dom, du kan opsi­ges med én dags var­sel, og du er ikke sik­ret et mini­mum antal arbejds­ti­mer. Sådan lyder blot nog­le af vil­kå­re­ne for tusind­vis af pode­re fra Copen­ha­gen Medi­cal, når de hver dag står i front­linj­en og kvik­te­ster dan­sker­ne for cor­o­navirus. Og det er dag­le­jer­vil­kår og soci­al dum­ping, lyder kri­tik­ken fra fag­for­e­nin­gen HK og eksperter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.