Dan Jør­gen­sens skat­te­be­tal­te jung­le­tur: Boe­de hem­me­ligt i luksus­vil­la med pri­vat butler

Mini­ste­ren for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik Dan Jør­gen­sen for­kæ­le­de sig selv under en tje­ne­ste­rej­se til Ugan­da, og over­nat­te­de i en luk­suri­øs bjerg­hyt­te med pri­vat but­ler på et bjerg midt ude i Ugan­das jung­le. Mini­ste­rens offi­ci­el­le kana­ler er fyldt med for­tæl­lin­ger og opslag fra hele turen – bort­set fra den ene dag, hvor han tjek­ker ind i en luksus­vil­la i jung­len, der er kendt for sine mulig­he­der for goril­la­s­a­fa­ri. For­kla­rin­gen fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et lyder, at det var den bil­lig­ste løsning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her