Dansk Metal-for­mand Claus Jen­sen sco­rer pent­hou­se­lej­lig­hed ved Nyhavn til ukendt hus­le­je – en sag for myn­dig­he­der­ne, mener eksperter

I en byg­ning et stenkast fra Nyhavn i hjer­tet af Køben­havn, som er ejet af en fond, bor en af lan­dets mest magt­ful­de fag­bos­ser. For­man­den for Dansk Metal, Claus Jen­sen, lejer såle­des ejen­dom­mens pent­hou­se­lej­lig­hed, selv­om han iføl­ge fle­re eks­per­ter slet ikke over­hol­der fon­dens vedtæg­ter for at få en lej­lig­hed. Claus Jen­sen kal­der boligs­a­gen for privat. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her