Dan­sk pen­sions­boss involveret i grøn­land­sk mil­lion­skan­dale: “Jeg har ikke nogen kommentarer”

En dan­sk pen­sion­skassedi­rek­tør bliv­er nu hvirvlet ind i en vok­sende skan­dale­sag i Grøn­land, som i sid­ste uge kost­ede en borgmester job­bet. For Peter Ols­son, ejen­doms­di­rek­tør i en af lan­dets største pen­sion­skass­er AP Pen­sion, har siden 2019 haft en bestyrelses­post i det stor­mom­bruste, kom­mu­nale ejen­dom­sud­viklings­sel­skab Sio­rar­siofik – Nuuk City Development.AP Pen­sion pro­fil­erer sig på ans­varlighed og sam­fund­sans­var og er “tæt for­bun­det med det danske velfærdssys­tem”. Nuuk City Devel­op­ment er i søgel­y­set for det stik mod­sat­te. Sel­sk­a­bet spiller en hov­e­drolle i en spek­takulær sag, som kom­mer til at koste de grøn­landske skat­tey­dere mil­lion­er og atter mil­lion­er de kom­mende år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.