Dansk trans­port­gi­gant ind­går mil­li­onfor­lig med det ame­ri­kan­ske for­svar efter svindelsag

(ARKIV) In this file photo taken on March 07, 2018 a US flag is pictured on a soldier's uniform during the 'Dynamic Front 18' exercise in Grafenwoehr, near Eschenbach, southern Germany. Præsident Trump bekræfter, at han vil reducere antallet af amerikanske soldater i Tyskland. Tyskland betaler ikke nok til Nato, hævder præsidenten og siger, at nogle soldater flyttes til Polen. Det skriver Ritzau, torsdag den 25. juni 2020.. (Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix)

Det esb­jer­gen­si­ske trans­port- og logi­stik­fir­ma Blue Water Ship­ping har ind­gå­et et for­lig på 1,89 mil­li­o­ner dol­lars eller knap 13 mil­li­o­ner kro­ner med det ame­ri­kan­ske for­svar og justits­mi­ni­ste­ri­um. Sagen kom­mer, efter en 38-årig dansk med­ar­bej­der i Blue Water Ship­ping sid­ste år blev idømt halvan­det års fængsel i USA for at have svind­let ved at sen­de fik­ti­ve fak­tu­ra­er. For­u­den svind­len har Blue Water Ship­ping også været nødsa­get til at beta­le et stør­re mil­li­onbe­løb for at have over­fak­tu­re­ret det ame­ri­kan­ske forsvar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her