Danske våben produceret af Mærsk-fabrik blev brugt i kontroversielt kup mod demokratisk valgt præsident i Guatemala

I 1954 havde amerikan­erne og præsi­dent Dwight D. Eisen­how­er fået nok af det demokratisk val­gte statsover­hoved i det melle­mamerikanske land Guatemala, Jacobo Árbenz. Lan­det havde ifølge amerikan­erne bevæget sig i en stadigt mere kom­mu­nis­tisk ret­ning, og den amerikanske præsi­dent bemyn­di­gede en fordækt CIA-oper­a­tion kaldet “Oper­a­tion PBSuc­cess”, som vælt­ede Àrbenz. I årene efter ful­gte et USA-støt­tet mil­itærdik­tatur. Oper­a­tio­nen havde også et dan­sk islæt. Sol­dater­ne, som CIA brugte til at vælte præsi­den­ten i Guatemala, var nem­lig bevæb­net med danske mask­in­pis­tol­er pro­duc­eret af Dan­sk Indus­tri Syn­dikat, i folke­mu­nde Rif­fel­syn­dikatet, en våben­fab­rik ejet af Mærsk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.