Den san­de for­tæl­ling om Anne Stam­pe – løvin­den, der aldrig har skabt sin egen succes

På rekord­tid er tv-løvin­den Anne Stam­pe Ole­sen ble­vet kendt som en iværk­sæt­ter­guru, men hun har begræn­set erfa­ring med at iværk­sæt­te noget som helst. Det viser Fri­heds­bre­vets kort­læg­ning af hen­des erhvervskar­ri­e­re, der også viser, at den offent­li­ge for­tæl­ling om Anne Stam­pe Ole­sen på lan­ge stræk ikke har­mone­rer med virkeligheden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her