DI-chef ligeg­lad efter afslø­ring: “Alle kan også skri­ve, at de går ind for FN’s menneskerettigheder”

Fotograf Sif Meincke www.sifmeincke.dk

Kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma­et Ulve­man & Børsting for­tal­te aldrig TV 2 om fir­ma­ets hem­me­li­ge rol­le som råd­gi­ver for både TV 2 og B.T.’s davæ­ren­de che­fre­dak­tør Micha­el Dyr­by i for­bin­del­se med en meget omtalt metoo-doku­men­tar om sexis­me på TV 2 i de år, hvor Micha­el Dyr­by var nyheds­di­rek­tør. Men hos DI Råd­gi­ver­ne er det ikke en sag, der skal under­sø­ges nær­me­re. Det skyl­des, at Ulve­man & Børsting ikke er med­lem af DI Råd­gi­ver­ne, for­kla­rer bran­che­di­rek­tør Katri­ne Ellers­gaard Nielsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.