Dødens købmand gjorde Mærsk-fabrik til CIA’s venner

Det er ikke våben, der slår men­nesker ihjel. Det er men­nesker. Sådan kan man over­sætte for­ret­nings­filosofien for den kon­tro­ver­sielle våben­han­dler Sam Cum­mings, der var med til at gøre den Mærsk-ejede våben­fab­rik Rif­fel­syn­dikatet til den amerikanske efter­ret­ningst­jen­este CIA’s danske ven­ner. For det var gen­nem sel­sk­a­bet West­ern Arms Cor­po­ra­tion med tætte forbindelser til CIA, at der blev købt 106.000 danske mask­in­pis­tol­er i beg­y­n­delsen af 1950’erne. Våbnene havnede i flere hem­melige CIA-oper­a­tioner, hvor præsi­den­ter blev væl­tet, og oprørs­grup­per blev bevæbnet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.