Dømt stor­svind­ler und­gik fængsel – men han fort­sat­te med at være invol­ve­ret i ombrust selskab

Da topad­vo­ka­ten Johan Schlüter i 2018 blev dømt for omfat­ten­de svin­del, blev han sat i skam­me­kro­gen. Selv­om advo­ka­ten slap med en betin­get fængsels­dom på fire år, kom han uden for det gode sel­skab. Men han fort­sat­te med at være invol­ve­ret omkring niko­tin­virk­som­he­den Con­si­da­ret, der blandt andet er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule. Her har han fort­sat spil­let en rol­le som en form for råd­gi­ver for virk­som­he­den, hvor han ind­til 2017 var bestyrelsesformand. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her