Dømt stor­svind­ler und­gik fængsel – men han fort­sat­te med at være invol­ve­ret i ombrust selskab

Da topad­vo­ka­ten Johan Schlüter i 2018 blev dømt for omfat­ten­de svin­del, blev han sat i skam­me­kro­gen. Selv­om advo­ka­ten slap med en betin­get fængsels­dom på fire år, kom han uden for det gode sel­skab. Men han fort­sat­te med at være invol­ve­ret omkring niko­tin­virk­som­he­den Con­si­da­ret, der blandt andet er kendt fra DR-pro­gram­met Løvens Hule. Her har han fort­sat spil­let en rol­le som en form for råd­gi­ver for virk­som­he­den, hvor han ind­til 2017 var bestyrelsesformand. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.