Doku­men­ter afslø­rer: Ejen­dom­s­kon­ge skjul­te mil­li­o­ner i Panama-selskab

Nye oplys­nin­ger bela­ster top­chef i ejen­doms­bran­chen i sagen om et skat­te­ly­sel­skab i Pana­ma, som Fri­heds­bre­vet har afsløret … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.