Efter afslø­ring af mini­sters ulov­li­ge stu­di­elån: Civilsty­rel­sen åbner under­sø­gel­se af fond

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da ny kontanthjælpsaftale præsenteres på doorstep i Beskæftigelsesministeriet i København, tirsdag den 14. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Stjer­nens Stu­di­e­fond gav i 2010 et ulov­ligt lån til beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) på 50.000 kro­ner. Nu skal fon­den under­sø­ges af til­syns­myn­dig­he­den Civilsty­rel­sen. Det oply­ser sty­rel­sen til Fri­heds­bre­vet. Mel­din­gen kom­mer, efter Fri­heds­bre­vet søn­dag kun­ne beskri­ve, at Peter Hum­mel­gaard selv sad i besty­rel­sen i Stjer­nens Stu­di­e­fond, da selv­sam­me fond bevil­ge­de ham lånet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her