Efter afs­løring: Ven­stre og DF vil have smidt seriedømt advokat på porten i Advokatnævnet

Er man værdig til at vur­dere borg­ernes klage­sager over advokater, når man selv fire gange er blevet knaldet for at bryde de advokatetiske regler? Nej, lyder det fra Dan­sk Folkepar­ti og Ven­stre, efter Fri­heds­brevet i sid­ste uge kunne afs­løre, at advokat Søren Vasegaard Andreasen er blevet udpeget som medlem af Advokat­nævnet på trods af flere tidligere domme fra selvsamme nævn. Det nyud­nævnte medlem af Advokat­nævnet er hele fire gange siden 2018 blevet taget i at overtræde de regler, han selv er sat til at vogte. Sen­este rap over nallerne fik Søren Vasegaard Andreasen for to måned­er siden, da han ulovligt havde truet en kred­i­tor med, at han ville ind­berette ham til RKI. Forseelsen udløste en bøde­straf på hele 40.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.