Eks­per­ter: Fag­bos­ser risi­ke­rer skat­tes­mæk for gra­tis luksuslejligheder

Det kan koste for­mænd for en ræk­ke fag­for­e­nin­ger sto­re skat­tes­mæk, at de i årti­er har fået stil­let gra­tis lej­lig­he­der til rådig­hed, som de kan bo i, når de arbej­der i Køben­havn og Aar­hus. Det vur­de­rer fire skat­te­eks­per­ter efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger af fag­bos­ser­nes gra­tis lejligheder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her