Enheds­li­stens spids­kan­di­dat raser mod poli­ti­ker­nes høje løn­nin­ger – mod­ta­ger selv efter­ve­der­lag på knap 400.000 kroner

Per Clau­sen, det man­ge­åri­ge fol­ke­tings­med­lem og spids­kan­di­dat til Euro­pa­par­la­mentsval­get for Enheds­li­sten, ind­kas­se­rer et sær­de­les pænt efter­ve­der­lag på knap 400.000 kro­ner for sin tid som råd­mand i Aal­borg Kommune. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her