Et halvt år uden svar: Ministerium beskyldes for nøl i sag om erstatning til kostskolebørn

Det er nu knap seks måned­er siden, at 19 tidligere elever på den skan­daler­amte Havregår­den Kost­skole sendte et erstat­ningskrav til Børne- og Under­vis­ningsmin­is­teri­et, for­di myn­dighed­erne, ifølge elev­erne, ikke greb ind og forhin­drede krænkelser af dem på den nu lukkede kost­skole. Men min­is­teri­et har end­nu ikke givet elev­ernes advokat Mads Pram­ming svar på, om stat­en ønsker at betale den 5,4 mil­lion­er kro­ner store erstat­ning, eller om sagen skal for ret­ten. I stedet trækker min­is­teri­et sagen i lang­drag, men­er Mads Pram­ming, der kalder for­lø­bet “grotesk”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.