Fle­re fag­for­e­nin­ger lader ledel­sen bo ulov­ligt i luk­suri­ø­se erhvervslejligheder

Næst­for­man­den hos Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund, Ver­ne Peder­sen, har i åre­vis haft en 131 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed til rådig­hed tæt på Vester­bro Torv i Køben­havn. Lige­le­des har den tid­li­ge­re for­mand for Dansk Sygeple­je­råd i 15 år fle­re dage om ugen over­nat­tet i en lej­lig­hed i for­bun­dets hoved­sæ­de i Nyhavn. Men lej­lig­he­der­ne er beg­ge erhvervs­lej­lig­he­der og må der­med kun bru­ges til kon­tor – ikke til overnatning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her