Først blev han afslø­ret i at være falsk dok­tor – nu indstil­les han til kon­kurska­ran­tæ­ne for at have ført inve­sto­rer bag lyset

Armin Kavousi er både neuroforsker og iværksætter. Med virksomheden Curvex forsøger han at adressere blandt andet stress- og trivselsudfordringer på arbejdspladser ved hjælp af en bærbar hjernescanner og kunstig intelligens. Individuelle målinger derfra kan nemlig være udgangspunkt for at foretage de adfærdsændringer, som i sidste ende kan gøre en kæmpe forskel i folks arbejdsliv.

Man­den bag den fal­le­re­de tech-komet MeeW, Armin Kavou­si, indstil­les til kon­kurska­ran­tæ­ne, lige­som han mistæn­kes for at have kom­met med fal­ske omsæt­nings­tal samt fik­ti­ve per­so­ner og fik­tivt arbej­de. Det viser den sene­ste rede­gø­rel­se af MeeWs kon­kurs­bo, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. I rede­gø­rel­sen frem­går det, at per­so­ner, som kura­tor mener er fik­ti­ve, har fak­tu­re­ret 200–300 timer i døgnet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her