For­ske­re læg­ger bånd på sig selv, for­di de fryg­ter Novo Nor­disk Fon­den: “Jeg mær­ker mod­stand fra min egen organisation”

For­ske­re fryg­ter at rage uklar med Novo Nor­disk Fon­den. De er ban­ge for at miste støt­ten til deres forsk­ning, hvis de udta­ler sig kri­tisk om fon­den. Det kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le efter sam­ta­ler med ti for­ske­re, som alle har mod­ta­get pen­ge fra Novo Nor­disk Fon­den. Fryg­ten bak­kes op af en intern mail, hvor en for­sker, der er støt­tet af Novo Nor­disk Fon­den, direk­te adva­rer en for­sker­kol­le­ga mod at udta­le sig kri­tisk om fon­den, for­di det iføl­ge for­ske­ren kan være med til at brin­ge hele arbejds­plad­sen i fare. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her