Foto afslører danske våben i brutalt folkedrab

Et fotografi fra det indone­siske folke­drab afs­lør­er nu lan­dets poli­ti tage fanger med danske våben fra den Mærsk-ejede våben­fab­rik Dan­sk Indus­tri Syn­dikat i hæn­derne. Fangerne, der sid­der på ladet af en last­bil på billedet, er fra en kom­mu­nis­tisk ung­doms­gruppe. Folke­dra­bet var ret­tet mod lan­dets kom­mu­nis­ter, sym­pa­tisør­er med kom­mu­nis­men, enkelte etniske grup­per og kvindegrupper. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.