Fri Finans uge 33: Fin­ske tilstande

I sid­ste uge var det sto­re regn­skabsu­ge, hvor fle­re sto­re dan­ske C25-sel­ska­ber aflag­de rap­port for, hvor­dan andet kvar­tal af 2023 er gået. Neden­for er en ræk­ke hig­hlights – og vi kom­mer ikke udenom den­ne uges helt sto­re sam­ta­le­em­ne i dansk erhvervs­liv, Novo Nordisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her