Fri Finans uge 37: Dår­lig kar­ma og røde faner

I den­ne uge skal vi for­bi Fag­be­væ­gel­sens Hoved­or­ga­ni­sa­tion, der i tors­dags valg­te ny for­mand. Tid­li­ge­re for­mand Lizet­te Ris­gaard måt­te træk­ke sig, efter at Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det kun­ne for­tæl­le histo­ri­er om upas­sen­de berø­rin­ger. For­lø­bet har været uskønt for at sige det mildt. Først und­skyld­te Ris­gaard, så trak hun und­skyld­nin­gen til­ba­ge igen for der­ef­ter at få smidt en advo­ka­tun­der­sø­gel­se lige til­ba­ge i fjæ­set, der hav­de fun­det bevis for tre til­fæl­de af upas­sen­de berø­rin­ger. Vi skal også for­bi en af Dan­marks mest kend­te erhvervs­per­so­ner, Chri­sti­an Stadil. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her