Fri Finans uge 45: En mulig bed­ra­ger og Mar­tin Ros­sens næstformandskab

I den­ne uge kan du læse om en sag, som, vi selv synes, er ret så spek­taku­lær. Den hand­ler om en børsno­te­ret medi­ci­nal­virk­som­hed, som Mar­tin Ros­sen net­op er ble­vet invol­ve­ret i. Men først skal du med i ret­ten, hvor en gam­mel ken­ding på Fri­heds­bre­vet, Hay­at Faizi, er til­talt for 155 forhold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her