Fri Finans uge 50: Mar­gret­he gik efter tro­nen og fejlede

En af Dan­marks mest popu­læ­re poli­ti­ke­re sæt­ter sig igen i sto­len for at udfø­re det styk­ke arbej­de, hun bli­ver betalt 23.000 euro, sva­ren­de til 171.000 dan­ske kro­ner, for hver måned. Der er selv­føl­ge­lig tale om Mar­gret­he Ves­ta­ger, som nu ven­der til­ba­ge til posten som leden­de næst­for­mand i EU-Kom­mis­sio­nen. Det meld­te hun selv ud på det soci­a­le medie X. I sig selv er der jo ikke noget odi­øst i det, hvis det ikke lige var, for­di der var gået tre måne­der, siden at Ves­ta­ger den 5. sep­tem­ber tog orlov fra top­po­sten. Sim­pelt­hen for­di hun opda­ge­de, at der var noget andet, hun hel­le­re vil­le lave end at være Dan­marks EU-kommissær. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her