Fri Finans uge 51: Elon Musk har et job til dig

Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

Så blev det igen tirs­dag og der­med tid til Fri Finans, der i den­ne uge skal hand­le om fag­be­væ­gel­sen, men vi run­der også pro­ble­mer med arbejds­kul­tu­ren og whi­st­le­blower­ord­nin­gen i revi­sions- og kon­su­lent­kæm­pen Deloitte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her