Fri Finans uge 52: Kuld­sej­let børsno­te­ring, Novos skjul­te lob­byis­me og dår­lig karma

Vi håber, at du fore­lø­big er kom­met helskin­det gen­nem julen og har smæk­ket bene­ne op. Selv­om vi er midt i en høj­tid, så skal du selv­føl­ge­lig ikke sny­des for en udga­ve af Fri Finans, som i den­ne uge bærer præg af, at 2023 lak­ker mod enden. For hvad ske­te der egent­lig i året, der gik? Hvad har vi selv bedre­vet? Og hvad vil vi huske 2023 for? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her