Han var front­fi­gur i Dan­marks næste børsko­met – så blev han afsløret

Armin Kavousi er både neuroforsker og iværksætter. Med virksomheden Curvex forsøger han at adressere blandt andet stress- og trivselsudfordringer på arbejdspladser ved hjælp af en bærbar hjernescanner og kunstig intelligens. Individuelle målinger derfra kan nemlig være udgangspunkt for at foretage de adfærdsændringer, som i sidste ende kan gøre en kæmpe forskel i folks arbejdsliv.

MeeW skul­le være den før­ste dan­ske børsno­te­ring i fle­re år. Men på gan­ske kort tid blev der vendt op og ned på sel­ska­bet og dets karis­ma­ti­ske front­fi­gur Armin Kavou­si, som i løbet af et døgn gik fra visio­nær og vel­renom­me­ret iværk­sæt­ter til at være kendt for at udgi­ve sig for noget, han ikke viste sig at være. I podca­sten Den Forun­der­li­ge Dr. Kavou­si går Fri­heds­bre­vet bag kulis­ser­ne i MeeW, lige­som vi for før­ste gang rekon­stru­e­rer, hvad der egent­lig ske­te på de indre linjer, da kort­hu­set faldt sam­men, og Armin Kavou­si blev fan­get i et spind af løgne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her