Helt i Grøf­ten: Kend­te jour­na­li­ster fik portvin, snaps og øl til ufor­mel jule­frokost betalt af lobbyister

En ræk­ke af lan­dets mest pro­mi­nen­te poli­ti­ske jour­na­li­ster var med til bords, da Dansk Indu­stri tra­di­tio­nen tro invi­te­re­de til jule­frokost på Grøf­ten i Tivo­li med direk­tør Lars San­da­hl Søren­sen for bor­den­den. Det sto­re jule­bord og alt, hvad der der­til hører, var betalt af Dansk Indu­stri, men ingen af de frem­mød­te jour­na­li­sters redak­tø­rer anser det som et pro­blem. Iføl­ge dem er der tale om en fag­lig aften, hvor man får en anden adgang til sine kil­der end normalt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her