Hem­me­ligt notat afslø­rer: PET’s juri­di­ske chef sat­te gang i sag mod Claus Hjort

Sagen mod tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) om lands­for­ræ­de­ri begynd­te i top­pen af Poli­tiets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) – nær­me­re bestemt hos tje­ne­stens juri­di­ske chef, som ran­ge­rer lige under PET-chef Finn Borch Ander­sen. Ind­til nu har det blot været været frem­me, at sagen iføl­ge Claus Hjort Fre­de­rik­sen selv begynd­te den 17. decem­ber 2021 – to dage efter hans udta­lel­ser om et for­tro­ligt efter­ret­nings­sam­ar­bej­de i TV 2‑programmet Lip­pert den 15. decem­ber 2021. Men nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at det var et hem­me­ligt notat fra PET’s juri­di­ske chef, Ras­mus Kief­fer-Kri­sten­sen, som fik sagen til at rul­le. Nota­tet fra den 17. decem­ber, hvis ind­hold Fri­heds­bre­vet er bekendt med, inde­hol­der en minu­tiøs gen­nem­gang af, hvad Claus Hjort Fre­de­rik­sen sag­de i TV 2‑programmet.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her