Hypet fir­mas topu­lov­li­ge cyk­ler tril­ler rundt: “De skub­ber lor­ten vide­re til kunderne”

En af fir­ma­et Mate.Bikes cykel­mo­del­ler, Mate X‑modellen, som er udsty­ret med en motor på 750 watt, der er tre gan­ge så kraf­tig, som lov­giv­nin­gen til­la­der, tril­ler fort­sat rundt på dan­ske veje, selv­om den er ulov­lig. Det er dog ikke noget, der får stif­ter og mede­jer Julie Kron­strøm Car­ton til at lig­ge søvn­løs om nat­ten. “Vi for­ven­ter selv­føl­ge­lig, at for­bru­ge­ren sæt­ter sig ind i, hvad reg­ler­ne er i Dan­mark,” siger Julie Kron­strøm Car­ton, der er sto­re­sø­ster til Chri­sti­an Adel Micha­el, der er den anden medstifter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.