Ida Auken modt­og kæm­pe dona­tion fra udlands­dan­sker: Nu risi­ke­rer hun stort skattesmæk

Ida Auken på talerstolen ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Det soci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem Ida Auken kan stå over­for et skat­tes­mæk, der vil få de fle­ste til at spær­re øjne­ne op. Hun risi­ke­rer at bli­ve per­son­ligt beskat­tet af alt, hvad der er strøm­met gen­nem hen­des støt­te­for­e­ning For­e­nin­gen Grøn Omstil­ling, der blev opret­tet i 2014. Det vur­de­rer fle­re eks­per­ter, der betrag­ter støt­ten som per­son­lig ind­komst for fol­ke­tings­po­li­ti­ke­ren. Det dre­jer sig eksem­pel­vis om et bidrag på 215.600 kro­ner fra en udlands­dan­sker og alle andre bidrag, for­e­nin­gen har modtaget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her