Ida Auken næg­ter at tale om sin skat­te­fin­te: “Det ved­kom­mer ikke dig, der er styr på det”

Ida Auken har benyt­tet sig af en ulov­lig skat­te­fin­te. Det har fle­re eks­per­ter vur­de­ret, efter at Fri­heds­bre­vet både kun­ne afslø­re, hvor­dan S‑profilen und­gik at beta­le skat af bijob og iføl­ge eks­per­ter skul­le have betalt skat af alle dona­tio­ner, hen­des støt­te­for­e­ning har mod­ta­get. Ida Aukens for­svar har været, at hun vil­le under­sø­ge sagen. Der er gået fle­re måne­der, men hun vil ikke sige noget som helst om, hvad hun er kom­met frem til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her