Kha­der fik udle­ve­ret kopi af dybt for­tro­lig rap­port inden læk til Weekendavisen

Naser Kha­der og hans advo­kat har som de ene­ste fået udle­ve­ret en fysisk kopi af den dybt for­tro­li­ge rap­port, hvis ind­hold resul­te­re­de i, at den tid­li­ge­re stem­me­slu­ger nu er for­tid i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.  Det erfa­rer Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her