Kha­der fik udle­ve­ret kopi af dybt for­tro­lig rap­port inden læk til Weekendavisen

Naser Kha­der og hans advo­kat har som de ene­ste fået udle­ve­ret en fysisk kopi af den dybt for­tro­li­ge rap­port, hvis ind­hold resul­te­re­de i, at den tid­li­ge­re stem­me­slu­ger nu er for­tid i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.  Det erfa­rer Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.