Kreds­for­mand træk­ker sig efter skjul­te opta­gel­ser: Råd­gav om hem­me­lig dona­tion til Venstre-profil

(ARKIV) Thomas Danielsen (V) bliver interviewet ved sin ankomst, da Miljø- og Fødevareudvalget har minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i samråd om håndtering af coronasmitte blandt mink og om minkbranchens fremtid, i Landstingssalen på Christiansborg onsdag den 11. november 2020. Folketingsmedlem Thomas Danielsen er ny gruppeformand for Venstre, oplyser partiet. Han afløser Karsten Lauritzen, der forlader dansk politik. Det skriver Ritzau, tirsdag den 18. januar 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Nu bli­ver Ven­stre også føjet til stri­ben af par­ti­er, hvor der fra par­ti­folk gives udtryk for, at man er klar til at omgå par­ti­støt­te­loven for at fin­gre­ne i en hem­me­lig dona­tion. En ræk­ke skjul­te opta­gel­ser viser såle­des, at fol­ke­tings­med­lem og Ven­stres grup­pe­for­mand Tho­mas Dani­el­sens kreds­for­mand råd­gi­ver om, hvor­dan man kan omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne. Det får nu kreds­for­man­den til at træk­ke sig med øje­blik­ke­lig virk­ning, efter Fri­heds­bre­vet har kon­fron­te­ret Tho­mas Dani­el­sen og Ven­stre med de skjul­te optagelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her